Richard Rooze

Richard Rooze van Bureau Rooze,design en concept,is glaskunstenaar,vormgever,en doet de vormgeving voor www.oljos.com. al het mondgeblazen kristal komt uit tsjechie. zie video tsjechisch glas. Arda Wolterbeek Muller van Oljos Glass Concepts gaat een samenwerkings verband aan met het van gogh museum amsterdam, www.vangoghmuseum.nl en Jaroslav Wasserbauer, Cast Glass Artist. Een glazen sculptuur gebaseerd op Het Gele Huis f678 van Vincent van Gogh, mei 1890 in Arles wordt in een beperkte oplage uitgebracht.SBK,Kunstcentrum Haarlem en CBK zuid-oost, museum van schone kunsten in Brussel,Joods Historisch Museum,en de Hermitage Amsterdam. The Royal Academy of Arts in Londen brengt van 23 januari-18 april 2010 een tentoonstelling over Van Gogh met ..brieven..schilderijen ..tekeningen . samen met de Van Gogh glass art collection wordt de luchter gebaseerd op,based on,vaas met irissen f678, geschilderd in mei 1890 Saint-Remy die bestaat uit meer dan 200 stukken mondgeblazen glas gepresenteerd. Moderne glaskunst ontworpen door richard rooze geinspireerd op schilderkunst van Alfred Stevens tentoonstelling in Amsterdam in de van gogh museumwinkel. richard rooze,(bureau rooze) glass art artist,designer design and concepts works for www.oljos.com. arda wolterbeek muller van oljos glass concepts gaan een samenwerkings verband aan met het vangogh museum amsterdam vase with irisis,f678 the chandelier of irises more then 200 colored pieces mouthblown glass. From January 2010 to April The Royal Academy of Arts in Londoo hosts an exhibition om Vincent van Gogh of remarkable correspondence, paintings and drawings. The Real Van Gogh:The Artist and His Letters.23january-18 april 2010 www.royalacademy.org/uk A glass sculpture based on The yellow house by Vincent van Gogh, may 1890 in Arles, will be produced in a limited series. This is a result of the cooperation with glass artist Jaroslav Wasserbauer.

EEN APARTE FORMULE

Oljos Glass Concepts werkt volgens een aparte formule. Wij laten ons inspireren door schilderkunst en verwerken die inspiratie tot een origineel vrij concept dat in glas wordt uitgedrukt. Daarmee wordt er niet alleen een vertaalslag gemaakt naar een ander medium maar ook naar een drie-dimensionale vorm. Het is de bedoeling om zo een impressie tot leven te brengen die vanuit verschillende richtingen bekeken kan worden. FOCUS Wij richten ons vooral op musea. Zo voorzien wij hun expo-shops en museumwinkels van interessante items speciaal toegesneden op de aanwezige kunst. De topstukken uit een tentoonstelling en/of de vaste collectie dienen als leidraad voor onze concepten. We are looking predominantly at museums. We deliver items inspired by top pieces featured in the permanent collection and/or exhibitions. De glazen objecten kunnen een extra dimensie aan de collectie en de uitstraling van een winkel geven. Oljos Glass Concepts voorziet alle objecten van relevante informatie. Voor de winkel maken wij hoogglanskaarten in A6 formaat met beeld en tekst verwijzend naar het kunstwerk waarop het ontwerp is gebaseerd. Indien nodig, leveren wij sokkels of standaards om het werk beter tot zijn recht te laten komen. De bijbehorende luxe verpakking bestaat uit een gecapittonneerde doos met sleeve. Ook daaraan wordt een kaartje met informatie toegevoegd.

SUCCES

Eén van onze grootste klanten in Nederland is het Van Gogh museum. Met gepaste trots kunnen wij melden dat wij onze bijdrage al tijdens diverse tentoonstellingen hebben mogen leveren en dat wij tevens zijn vertegenwoordigd met ontwerpen gebaseerd op de vaste collectie. “Als je echt iets tot een succes wilt maken, moet je er wel bijna bezeten van zijn.” Ware woorden van Richard Rooze, onze ontwerper. Zijn passie voor glas werd jaren geleden geboren toen hij voor een opdrachtgever regelmatig naar het toenmalige Tjechoslowakije reisde en daar kennismaakte met de glaskunst. Zo heeft hij veel contacten gelegd met Tsjechische kunstenaars en ateliers. Zijn fantasie kent geen grenzen. Zijn ontwerpen reiken van kleine pressepapiers en strakke vazen tot ornamentale bokalen en schalen. Ook verlichting heeft zijn interesse. KWALITEIT De productie van onze collectie vindt vanzelfsprekend plaats in Tsjechië en komt uit diverse ateliers waar alle objecten met de hand zijn gemaakt, exclusief voor Oljos Glass Concepts. Zij worden in kleine oplage gemaakt en zijn gesigneerd. Door het persoonlijke contact en de nauwe samenwerking met kunstenaars en ateliers, is de kwaliteit gewaarborgd. “If you truly want to make something a success, you should be practically possessed by it.” True words from Richard Rooze, our designer. Oljos Glass Concepts let itself be inspired by his enthusiasm and gave him free reign to make a selection for us of various styles of glass. That selection consists of unique work from a number of glass artists and a collection that is composed of products originating from various workshops. All objects are made by hand. Some designs are exclusively produced for Oljos. Inspired by the work of artists such as Vincent van Gogh, objects get their shape and colour. Because of the personal contact and the close cooperation with artists and workshops, the quality is guaranteed. Vier Tsjechische artiesten ieder met hun eigen stijl: Four Czech artists, each with their own style: Jaroslav Svoboda maakt naast groot werk prachtige kleine opticals. Jaroslav Svoboda makes apart from large work amazing small opticals. Milan Nosek maakt gladde intrigerende vormen in allerlei kleuren. Milan Nosek makes smooth intriguing shapes in varying colours. Jan Exnar richt zich op de eenvoud met cilinders, cirkels en rechthoeken. Jan Exnar focuses on the simplicity of cylinders, circles and rectangles. Jaroslav Wasserbauer maakt sculpturen van gesmolten glas. Jaroslav Wasserbauer makes sculptures of molten colored glass. Richard Rooze vindt het creëren van vorm in een vorm alleen haalbaar in glas. Richard Rooze feels the creation of form in a form is only feasible in glass Igor Müller maakt mondgeblazen glaskunst geïnspireerd door technieken uit de Art Nouveau Igor Müller makes mouthblown glass,chalices and goblets art inspired by techniques used in Art Nouveau De kunst van het glasblazen De techniek van vrij blazen is tot op vandaag in gebruik en werd uitgevonden in de eeuw voor Christus in het Midden-Oosten. Deze werd snel geadopteerd door het hele Romeinse rijk. De blazer moet simpelweg een klont heet glas vergaren aan het eind van een holle metalen pijp en die dan opblazen zodat er een bel ontstaat. Die glasbel wordt verder opgeblazen, gevormd en gekoeld, vaak in een open mal. Daarna wordt het glas gerold over de werkbank, met houten spatels en tangen bewerkt of met gereedschap gekliefd totdat de gewenste vorm is bereikt. Het glas wordt tijdens dit proces gedraaid om uitzakken te voorkomen en opnieuw verhit als dat nodig is. Uiteindelijk wordt het hete glas van de blaaspijp getikt en met de bodem op een staaf gezet. Zo kan de bovenkant worden afgewerkt. Daarna gaat het in de koeloven. The art of blowing glass The technique of free blowing, still used today, was invented in the century B.C. in the Middle East and quickly adopted throughout the Roman empire. It simply requires the blower to gather a gob of hot glass on the end of a hollow metal tube and to inflate it to form a bubble. The bubble is again inflated, then shaped and cooled, often in an open cup-shaped mould. The glass is rolled on the blower’s bench, inflated further, shaped by wooden paddles and pincers or cut with tools until the desired shape is achieved. Throughout the process, the object is rotated to prevent sagging and reheated if necessary. The object while still hot is knocked off the blowpipe and its bottom attached to a solid metal rod. The rim is then formed and decorations can be added. Then the object is put in the annealing oven where it will sit to cool. Land van herkomst De kunst van het glas maken bestond al ongeveer 600 jaar geleden in Bohemen, waar het begon in de ateliers van kloosters. Het glas was aanvankelijk zwaar en dik. In de loop van de 16e eeuw werd het geheim van de fijne Venetiaanse kwaliteit bekend en al gauw concurreerden de Tsjechische glasfabrieken op de Europese markt. Het heldere kristal dat in de tweede helft van de 17e eeuw was ontwikkeld in Tsjechië, werd een rage. Het Boheemse glas en vakmanschap hebben sinds die tijd gefloreerd. Hoewel de beperkingen van de communistische periode voelbaar zijn geweest, is de veelzijdigheid en kwaliteit van de Tsjechische glaskunst praktisch ongeëvenaard gebleven. Tsjechië is op dit gebied samen met Scandinavië en Italië toonaangevend. Country of origin The art of glassmaking already existed in Bohemia some 600 years ago, where it started in the workshops of monasteries. The glass produced was initially thick and heavy. In the course of the 16th century, the secret of the fine Venetian quality got out and soon the Czech glassworks were competing on the European market. The clear crystal that was developed in the Czech country during the second half of the 17th century became a rage. The Bohemian glass and artistry have flourished since that time. Although the limitations of the communist period were felt, the diversity and quality of the Czech glass art remained practically unequalled. The Czech Republic leads the field together with Scandinavia and Italy.